Derde bijeenkomst consultatieproces curiculum.nu

31 oktober

De ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben eerdaags vier sessies van drie dagen. Na de sessies worden de opbrengsten openbaar gemaakt en besproken in de vakverenigingen door middel van consultatiebijeenkomsten.

Sessies

De conceptvisie voor de consultatiebijeenkomsten is hier te vinden. 

 

De ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben binnenkort vier sessies van drie dagen en daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

14 t/m 16 maart: Visieontwikkeling.

23 t/m 25 mei : Welke grote vraagstukken spelen binnen het leergebied?

3 t/m 5 oktober : Uitwerken richting bouwstenen.

12 t/m 14 december: Concreter maken van de bouwstenen.

Na elke sessie worden de opbrengsten na een week openbaar gemaakt op curriculum.nu. In die opbrengsten kunnen ook vragen aan de vakverenigingen staan. Daarnaast kunnen de vakverenigingen hun mening geven over de opbrengsten. Deze worden door de ontwikkelteams meegenomen in hun volgende sessie. Na de laatste sessie is er geen consultatie meer, maar gaat het eindproduct naar de Tweede Kamer.

 

Consultatiebijeenkomsten

De NVON organiseert voor haar leden een consultatiebijeenkomst.

woensdag 31 oktober.

Deze worden gehouden in Amersfoort van 18.00 tot 21.00 uur. Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd.

Na het plenaire gedeelte zal de groep zich opsplitsen in drie groepen te weten:

- primair onderwijs

- vmbo 

- onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

 

De opbrengsten van de bijeenkomsten worden aan de ontwikkelteams gestuurd. Bij de bijeenkomst zullen ook leden van de ontwikkelteams aanwezig zijn.

Voor de bijeenkomsten zijn alle leden van de NVON uitgenodigd.

Opgeven

Wil je meedoen aan de consultatiebijeenkomsten, dan kun je je opgeven bij het hoofd NVON-bureau (hoofdbureau@nvon.nl) onder vermelding van consultatiebijeenkomst, de datum/data, welke groep (po-vmbo-havo/vwo) en je gegevens (lidmaatschapsnummer is voldoende).

 

Tot ziens op de bijeenkomsten.

Datum

Woensdag, 31 oktober 2018

Tijd

18:00 tot 22:00
Conceptvisie-procesverslag-en-consultatievragen-Mens-Natuur-1.pdf
Agenda

Gerelateerde evenementen

Terug naar overzicht