ALV op woensdag 10 april 2024

10 april

De jaarlijkse ALV vindt plaats op woensdag 10 april 2024. 

De middag start met een mini-congres en de inhoud wordt gekoppeld aan het verwachte boek in de NVON-reeks 'Water gewoon bijzonder'. Daarnaast zullen lopende projecten zich presenteren. Aansluitend aan het mini-congres vindt de ALV en het diner plaats. 

Programma
 

13.30 – 14.00   Ontvangst deelnemers in de Coffee Lounges van Cursus- en Vergadercentrum Domstad

14.00 – 14.40   Openingslezing mini-congres door Annemerel Mol

Circulaire biomineralen – Terugwinnen van mineralen zoals zwavel door micro-organismen

In (afval)water kan in principe het gehele periodiek systeem worden teruggevonden. Elementen terugwinnen is een grote technologische uitdaging maar de moeite waard, en kan leiden tot coherente innovaties. Terugwinning maakt namelijk hergebruik van schaarse grondstoffen zoals fosfaat, zwavel, ijzer, mangaan, seleen en zink mogelijk, én het draagt ook bij aan het schoonmaken van waterstromen. Micro-organismen kunnen deze grondstoffen omzetten naar mineralen die makkelijk zijn terug te winnen. Toepassing (in bijvoorbeeld landbouw) van deze ‘biomineralen’ zorgt voor een circulair proces.

14.40 – 14.45    Overhandiging eerste exemplaar boek `Water, gewoon bijzonder`

14.45 – 15.00    Naar workshops

15.00 – 15.45    Ronde 1 workshops (subzalen)

a.           Rick Hennekam (over kantelpunten)

Hoe de zeebodem als archief gebruikt kan worden voor het maken van klimaatreconstructies voor kennis over kantelpunten, en hoe toekomstig onderzoek eruitziet. Rick zal ook vertellen over de expeditie naar de Atlantische Oceaan nabij west Afrika die gepland staat in 2025.

b.           Bert van der Wal (bereiding van drinkwater)

Interactieve lezing over de bereiding van drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater, en zelfs afvalwater. Kwaliteitseisen voor drinkwater, zodat het veilig en gezond is om te drinken, ook als de nodige verontreinigingen in diverse bronnen voorkomen (gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, industriële stoffen). De lezing wordt verrijkt met demonstratieproefjes die direct in de klas toe te passen zijn.

c.           Hein Bruijnesteijn, Wichard Oosterman en Bert Nagel (over practica met water in vmbo)

In deze workshop van en voor vmbo-leden vertonen leden van het sectiebestuur enkele aandachttrekkers en demo's voor (aan het begin van) een les die over het onderwerp Water gaat.
Heb je ook een idee? Neem de uitvoering ervan mee.

15.45 – 16.00    Korte pauze in de Coffee Lounges met markt van projecten en NVON stands

16.00 – 16.45    Ronde 2 workshops (subzalen)

a.           Jan Jaap Wietsma en Wout Zweers

Bewegend water op en onder het aardoppervlak. Wetropolis-model voor waterbeheer

b.           Imme Benedict

De reis van regen. Transport van water in de atmosfeer - Deze presentatie gaat dieper in op de distributie van vocht in de atmosfeer, en de variaties in tijd en locatie op mondiale schaal. Daarna ligt de focus op de mechanismen die voor regen in Nederland zorgen, en wordt uitgelegd waarom neerslag zo moeilijk te voorspellen is.

c.            Marjolein Bezemer met een Weather Maker

Hoe herstel je de watercyclus van een enorme woestijn? Een gebied met veel planten kan meer regen opwekken dan een dorre vlakte. Is dat principe toe te passen in een droog gebied op de                    grens van Noord-Afrika en het Midden-Oosten? Nederlandse ingenieurs genaamd The Weather Makers zeggen dat het kan. In het Egyptische woestijngebied de Sinaï werken zij aan een groot plan om het watersysteem te herstellen.

16.45 – 17.15    Borrel en napraten in Coffee Lounges met markt van projecten en NVON stands. Tevens ontvangst leden die alleen voor ALV komen.

17.15 – 18.45    ALV met aansluitend prijsuitreiking NVOX-prijs (theaterzaal, ook online)

18.45 – 20.00  Buffet in Coffee Lounges

Locatie
 

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht.

Inschrijven
 

Geïnteresseerd geraakt? Schrijf je dan snel hier in.

Datum

Woensdag, 10 april 2024

Tijd

13:30 tot 20:00
Agenda