Save the date: Lustrumcongres NVON - Leerkracht van Nature

14 maart

Leren voor duurzame ontwikkeling

Locatie:

Forum - Wageningen Campus
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen

De natuur stelt de mens al eeuwenlang vele vormen van techniek beschikbaar waar alle leerkrachten van nature chemie bij voelen. Die leerkrachten wensen dat iedereen dat gevoel ook in de toekomst mag blijven koesteren. Het gaat hier over het brede begrip Duurzaamheid, wat zoveel inhoudt dat we er met alle mensen voor zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Dat betekent dat we bewust omgaan met afval en energieverbruik, dat we ons klimaatbewust gedragen, dat we zorgvuldig omgaan met de biodiversiteit om ons heen. Kortom dat er een evenwicht bestaat tussen People, Planet en Prosperity, binnen de draagkracht van de aarde.

Het doel van dit congres is om meer inzicht te krijgen in enkele van de vele aspecten die het begrip Duurzaamheid inhoudt en met een valies vol ideeën huiswaarts keren om die op school, in de klas vorm te geven. Waarbij we de leerlingen op vmbo, havo en vwo fascineren en uitdagen om duurzame innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de wereld van morgen. 

Tegelijkertijd wil dit congres ertoe bijdragen dat het begrip duurzaamheid kenbaar wordt in de eindtermen van het voortgezet onderwijs. Eindtermen die nu vaak als leidraad dienen voor de leerkracht van nature. 

Agenda