BC BiNaS redactie

"Ieder gaat onbewust op die boeken steunen, die aan de behoeften van zijn wezen beantwoorden."

De BC BiNaS redactie is al jaren actief om het naslagwerk optimaal te krijgen en te houden. In het afgelopen jaar zijn er nog enkele errata en verbeteringsadviezen bij de commissie binnengekomen. De indieners worden steeds vanuit de uitgeverij Noordhoff beantwoord na (mail-)overleg met de commissie. De errata en adviezen worden meegenomen naar de 7e druk.

In 2017 zal een tevredenheidsonderzoek naar de 6e druk van Binas worden gehouden. Aangezien er geen grote wijzigingen in de natuurwetenschappelijke vakken worden verwacht, zijn er nog geen concrete plannen voor het uitgeven van een 7e druk.

Samenstelling bestuurscommissie

Robert Bouwens, Peter de Groot, Wout Kranendonk, Jan van Lune, Carla Prop-van den Berg,
Jan van Riswick en Hans Westra

Korting op de 'Quest'

NVON leden krijgen een korting van 45% op het maandblad 'Quest'

Meer informatie