BC BiNaS redactie vmbo

"Mensen zijn niet beter dan de boeken die ze lezen."

De samenstellers van BiNaS vmbo werken continu aan verbetering van het boek.De 2e editie van Binas vmbo is vanaf 2013 door het CvTE als hulpmiddel toegestaan bij de centrale examens van NaSk1 (basis en kgt) en NaSk 2 (gt).De ondersteunende internetsite www.binas.noordhoff.nl wordt goed bezocht. Voor alle versies van Binas vmbo is materiaal ontwikkeld om te oefenen en te toetsen, hetgeen op voornoemde site te vinden is.Voor alle versies van Binas vmbo geldt ook in 2015 en 2016 dat, naast het boek, een e-book licentie te bestellen is.

Het blijft schrijnend dat Binas-biologie voor het vmbo zich in een uitzonderingspositie bevindt. Bij natuur- en scheikunde is Binas toegestaan bij het Centraal Examen. Biologie mag in het havo/vwo wel, maar in het vmbo niet gebruikt worden op het Centraal Examen. Dit is in de NVON-visie onterecht en wij willen dit gelijkgetrokken zien te krijgen. Er is geen onderwijskundige verantwoording bekend waarom Binas biologie vmbo niet op het Centraal Examen gebruikt zou mogen worden. De NVON maakt zich er hard voor om Binas biologie uit het verdomhoekje te halen.

Samenstelling bestuurscommissie

J.T. Boer, C.B. Giugie en A. Niënkemper

Voor vragen en opmerkingen: jt.boer@upcmail.nl

Experiment

Heb jij nog goede experimenten voor onze website?

Deel ze met vakgenoten
Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!