<title>NVON</title>

CE-Correctietraining

CE-correctietrainingen voor natuurkunde, scheikunde, biologie, nask1 en nask2 

Inhoud
De wettelijke bepalingen, belangrijke punten uit de syllabus en de algemene en vakinhoudelijke bepalingen (ook de nieuwe) van het correctievoorschrift en de fabels en feiten aangaande het correctiewerk van examens worden behandeld. Daarna volgt een praktisch gedeelte waarbij u zelf aan de slag gaat met eindexamenvragen, de diverse antwoorden van leerlingen beoordeelt aan de hand van het correctievoorschrift en hierover, onder leiding van de trainer, met elkaar discussieert. 
De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Zie de site http://www.ikhebeenexamenklas.nl voor een brochure over de totstandkoming en correctie van centrale examens, het centraal schriftelijk examen, en uw rol als docent.

Doelstelling
U wordt voorbereid op het goed nakijken van de eindexamens van uw kandidaten. Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van de tweede correctie bij de examens van een collega van een andere school. 

Doelgroep
Er zijn vijf trainingen parallel, voor docenten met eindexamenklassen in de vakken natuurkunde (havo/vwo), scheikunde (havo/vwo), nask1 (vmbo TL/mavo), nask2 (vmboTL/mavo), en biologie (onder voorbehoud).

Docenten
De CE-correctietraining wordt verzorgd door Dirk-Jan vd Poppe (natuurkunde), Kees-Jan van Heusden en Suzy Maljaars (scheikunde), Wichard Oosterman (nask1), Anja Droogendijk (nask2) en Jeroen Coenemans (biologie). Dit zijn ervaren docenten met examenklassen in de desbetreffende vakken die voor dit doeleinde een training gevolgd hebben.

Lesmateriaal en studiebelasting
Er is een reader voor elk vak, deze ontvangt u tijdens de training.
Voorafgaand aan de training wordt een kleine huiswerkopdracht gegeven. De totale studielast voor de CE-correctietraining is per vak 6 uur.

Datum, tijd, locatie 
Onbekend

Kosten

  • NVON-leden €70  
  • niet-leden €95

Dit is inclusief een eenvoudige maaltijd.
Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor de CE-correctietraining. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.

Inschrijven
Deze training is reeds gegeven. Op dit moment kunt u zich niet inschrijven.

 

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO