<title>NVON</title>

Commissie NVON Congres 2021

In 2021 zal de NVON weer een congres organiseren voor haar leden. Dit congres is een samenvoeging van de bètatechniekdag en het ALV congres. Deze zijn dit helaas jaar niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Volgend jaar gaat de NVON een nieuwe poging wagen in samengevoegde vorm. Zo wordt het een (bèta)breed congres voor alle leden van de NVON. De inhoud van dit congres congres zal worden bepaald door een commissie die bestaat uit NVON leden.

De commissie is gericht op de inhoud van het congres, dus bijvoorbeeld het aandragen van workshops, het bepalen van welke workshops en lezingen op het congres plaatsvinden en het bepalen van het thema. De commissie zal ongeveer 3 tot 4 keer (digitaal) bij elkaar komen op nader te bepalen data. Eventuele reiskosten worden vergoed en bij vergaderingen op locatie zal ook een lekkere maaltijd zijn.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de commissie van dit congres? Laat het ons weten via dit formulier of stuur een email naar secretariaat@nvon.nl.