NVON minicongres: Inspirerende Bètawetenschap

5 oktober

Op 5 oktober organiseert de NVON op de Wageningen Campus in Wageningen een congres waar interessante nieuwe ontwikkelingen op bètagebied aan bod komen. Aansluitend aan het congres is een diner en zijn bijeenkomsten van kringvertegenwoordigers en secties gepland.    

Programma

14.00 – 14.15    Ontvangst met koffie en thee

14.15 – 14.30    Welkom door de voorzitter van de NVON, Huib van Drooge en Introductie Food Valley Netwerk VO-HO door Jamila de Jong, hoofd Food Valley Netwerk VO-HO

14.30 – 15.30    Key-note college door prof. dr Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan Wageningen University. Zij is expert op het gebied van circulaire economie en cradle to cradle en ziet het als haar missie het belang van de ecologie uit te dragen naar het brede publiek. Louise Vet is ambassadeur van de Vereniging NLT en betrokken bij de introductie van een doorlopende leerlijn duurzaamheid in dit vak.

15.30 – 15.45    Verplaatsing naar de betreffende workshop locaties

15:45 – 17.00    Drie parallelle workshops

17.00 – 18.30    Netwerkborrel en netwerkdiner

18.30 – 19.15    Plenair overleg tussen DB en alle NVON actieven, KVV- en sectiebesturen

19.15 – 20.00    Vergadering van de kringen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde

                          Bestuursvergadering van de secties vmbo, toa, nlt en Techniek & Technologie

20.00                Afsluiting

 

Kosten

- NVON leden die kringvoorzitter óf sectiebestuurslid zijn: gratis

- NVON leden: €40,00

- geen NVON lid: €60.00

 

Key – note college: natuurwetenschappers leren van de natuur

Louise Vet zal spreken over het belang van de bètavakken en het vak NLT om te komen van een lineaire economie tot een circulaire economie. Daarvoor is het nodig om kringlopen tot stand te brengen die minder afval produceren en dus minder aanslagen  plegen op de grondstoffen die de aarde levert. De natuur is hét grote voorbeeld van gesloten kringlopen. De energie komt van de zon en diversiteit is de basis van alle bedrijfsprocessen. Wij kunnen nog veel leren op het gebied van ontwerp, procestechnologie, energievoorziening en kunnen daar al mee beginnen in de natuurwetenschappelijke basisvakken.

Het wordt sterk aangeraden om de serie colleges van Louise Vet voor de Universiteit van Nederland vooraf te bekijken. Louise Vet zal voorbeelden geven van spannende innovaties, geïnspireerd door de natuur, die laten zien dat het anders kan en die jongeren inspireren om zelf ook anders te gaan denken en doen.

Omschrijving Workshops

1. Human nutrition research

Na een introductie door Els Siebelink en Henriëtte Fick over de opzet en uitvoering van een voedingsinterventiestudie, bezoekt u de onderzoeksfaciliteiten van de afdeling Humane Voeding en Gezondheid. Natuurlijk is de keuken een belangrijk onderdeel van deze faciliteiten, maar u kunt ook een kijkje nemen in de afdeling waar proefpersonen een bewegingsprogramma volgen of waar lichaamsmetingen gedaan worden.

Vergelijk vooral de opzet en problemen van gecompliceerd academisch voedingsonderzoek met de opzet en problemen van leerling onderzoek voor het profielwerkstuk.

 

2. Synthetische biologie

Prof. dr. Vitor Martins dos Santos, hoogleraar systeem- en synthetische biologie, legt uit wat synthetische biologie, de nieuwste sub discipline precies is en waarin deze verschilt van bij voorbeeld biotechnologie.

Synthetische biologie wordt gebruikt voor het ontwerpen en bouwen van compleet nieuwe biologische systemen. Het gaat een stap verder dan genetische modificatie. Wat zijn de mogelijkheden van de toepassing van synthetische biologie en wat zijn de risico’s? Wat vinden mensen van deze ontwikkeling in de wetenschap?

U kunt over deze en meer onderwerpen in gesprek gaan met professor Vitor Martins dos Santos van Wageningen University.

 

3. De nieuwe Agrorobotica module (NLT en Natuurkunde)

De ontwikkelaars, Guido Linssen en Gerben de Jong, beiden docent natuurkunde en NLT, presenteren de module agrorobotica in ontwikkeling:

In deze module worden leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar toepassingen in de elektrotechniek. De module is met name toegespitst op ontwikkelingen in de robotica ten behoeve van de agrocultuur. Leerlingen gaan zelf met de Arduino aan de slag om een model van een agro-robot te bouwen. Ook maken ze elementaire elektronische schakelingen. Daarnaast komt er enige geschiedenis van de ontwikkeling van de digitale techniek aan bod. De leerlingen ontdekken een nieuw terrein waarop veel ontwikkeling plaatsvindt.

Inschrijven

U kunt tot en met 28 September inschrijven via deze link voor deze inspirerende middag.

Datum

Donderdag, 5 oktober 2017

Tijd

14:00 tot 20:00

Cursus