Examen 1996-2 vmbo-TL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het herexamen van 1996 voor biologie mavo-D, nu ook wel voor vmbo-TL.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.