NVON examenbesprekingen Biologie voor havo en vwo 2017

Examen

De plaatsen en data van de examenbesprekingen van 2017 1e tijdvak: havo en vwo biologie, bijgwerkt op 12-5-2017, Friesland toegevoegd bijgewerkt op 03-05-2017

Contactpersonen NVON: de heer J. Coenemans (CNM@rml.nl)  en de heer M. Havelaar (mhavelaar@tvo-rotterdam.nl). Graag van te voren aanmelden via vermeld telefoonnummer of e-mail adres van de betrokken kringvoorzitter.NVON-leden ontvangen begin mei een uitnodiging van hun kringvoorzitter.

Kring school/gebouw/adres

datum en tijd
havo

datum en tijd
vwo

27 Noord

Zernike College
 Kerklaan 39,  9751 NP  Haren
Aanmelden: Peter Tolsma p.h.tolsma@o2g2.nl

do 18 mei 19.30h ma 29 mei 19.30h
28 Friesland

Marne College
Schoolstraat 1
8701 DX Bolsward

Aanmelden: Petra Oudejans
POudejans@marnecollege.nl

do 18 mei
16 - 18 uur 
 
 

CSG Comenius
Achter de Hoven 118
8933 CR Leeuwarden

Aanmelden: Anita Boersma
anitaboersma@xs4all.nl

  ma 29 mei
16 - 18 uur
29 Zwolle

Greijdanus College
Campus 5, 8017 CB  Zwolle
Aanmelden havo: Klaas Wieringa
k.wieringa@greijdanus.nl

Aanmelden vwo: Judith Luiken
judithluiken@yahoo.com

do 18 mei 15.30 ma 29 mei 16.00
30 Oost  Bataafs Lyceum
Sloetsweg 155, 7556HM Hengelo
Tel 074-2913328
Jentina Ardesch & Joanne Duijvestijn van Dam
Aanmelden havo bespreking: j.ardesch@osghengelo.nl
Aanmelden vwo bespreking:  J.Duijvestijn@osghengelo.nl
do 18 mei 15.00 ma 29 mei 15.00
31 Arnhem Christelijk Lyceum Apeldoorn, 
Jachtlaan 108, (Ingang en parkeren op Vliegerlaan)
7313 EC  Apeldoorn
(deur open: 18.30 uur)
Aanmelden: Gerda Berben
g.berben@amersfoortseberg.nl
do 18 mei 19.00  
  Rembrandt College
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal 
(deur open: 18.30uur)
Aanmelden: Ida van Genderen
i.vangenderen@rembrandt-college.nl
  ma 29 mei 19.00
32 Gooi-Utrecht Het Baarnsch Lyceum
Torenlaan 83  
3742 CS Baarn
Hein Woutman, Marjo Oosterbaan en Claire Boeree
Aanmelden: Heleen Brouwer
brw@hetbaarnschlyceum.nl
do 18 mei 16.00-18.00 ma 29 mei 16.00-18.00
33/34 Amsterdam/Haarlem Alkwin Kollege,
Weegbree 55
1422 MT  Uithoorn (route: www.alkwin.nl )
Aanmelden Lieke Kievits tel.: 0297- 566903
L.Kievits@alkwin.nl
do 18 mei 19.30  
  College Hageveld
Hageveld 15
2102 LM Heemstede
 023-5100100 (routebeschrijving: www.hageveld.nl)
Ingang bij hoge schoorsteen
Aanmelden: Tim Suttorp
TSuttorp@hageveld.nl 
  ma 29 mei 19.30
  Vossius Gymnasium, 
Messchaertstraat 1
1077 WS  Amsterdam
aanmelden: Ruthy Fraterman
Fraterman@vossius.nl
  ma 29 mei 19.00
35 Kennemerland SG Tabor, 
Johannes Poststraat 71,
1624 CB Hoorn
Aanmelden:
Laurien den Hartog (l.den.hartog@tabor.nl) of
José Veken (jw.veken@tabor.nl)
do 18 mei 19.30 ma 29 mei 19.30
36 Rijnland Da Vinci College, 
Kagerstraat 7,
2334 CP  Leiden 
Aanmelden: Jeroen v/d Bergh
jeroen.vdbergh@xs4all.nl
do 18 mei 16.00 ma 29 mei 16.00
37 Den Haag

Er is bij beide besprekingen een pauze met broodmaaltijd
Niet NVON-leden dienen per bespreking 7,50 euro
over te maken op rek. NL88INGB0005853647 t.n.v. J.Coenemans
te Delft. Vermeld naam + bespreking bij betaling!  

Montessori Lyceum
Schimmelpenninckstraat 17,
3039 KS Rotterdam tel.: 010-4654022 lokaal 018
Aanmelden: Jeroen Coenemans;
CNM@rml.nl

do 18 mei 17.00  
37 Den Haag

Er is bij beide besprekingen een pauze met broodmaaltijd
Niet NVON-leden dienen per bespreking 7,50 euro
over te maken op rek. NL88INGB0005853647 t.n.v. J.Coenemans
te Delft. Vermeld naam + bespreking bij betaling!  

Wolfert van Borselen Scholengroep
Afdeling Wolfert Tweetalig
Bentincklaan 280, 3039 KK  Rotterdam lokaal 014
Aanmelden: Titus Meeuwesen;
tme@wolfert.nl

  ma 29 mei 17.00
38 Rijnmond Driestar college locatie Zeta,
bleulandweg 492
2803 HN Gouda
Broodmaaltijd aanwezig 
Kosten niet NVON leden 5 euro 
Aanmelden: Martijn Havelaar 
martijnhavelaar@gmail.com
do 18 mei 16.30 ma 29 mei 17.30
39 Zeeland CSG Walcheren locatie Van de Perre 
Griffioenstraat 17, 4334BK (lokaal 014).
Aanmelden: Kees de Jong  tel.: 0118-635200
jon@cswalcheren.nl 
do 18 mei 19.30 ma 29 mei 19.30
40 Breda Jan Tinbergen College
Burg. Schneiderlaan 2, 4706 EZ Roosendaal
Parkeren aan de Commandobaan, 
Aanmelden: Hans Mulder
 hmu@jtc-roosendaal.nl of 06-46720088
aanmelden  gewenst i.v.m. catering
do 18 mei 16.30 ma 29 mei 16.30
41 Eindhoven Heerbeeck College
Willem de Zwijgerweg 150
5684 SL BEST
Aanmelden: Ruud van Hintum
Hintum.r@lcl.nl
do 18 mei 16:00-18.00 ma 29 mei 16:00-18.00
42 Noord Limburg/ oost Brabant DENDRON College, 
Gebroeders van Doornelaan 124, 
 5961 BE Horst tel. 077-3970880 
Inloop vanaf 14.30uur 
Aanmelden: Simone Beurskens
s.beurskens@dendron.nl
do 18 mei 15.00-17.30 ma 29 mei 15.00-17.30
43 Zuid-Limburg Graaf Huyn College
Jos Klijnenlaan 683,
6164 AP  Geleen tel.: 046-4236400
Aanmelden:Michelle Sparnaaij
m.sparnaaij@ghc.nl
do 18 mei 16.30-18.00 ma 29 mei 16.30-18.00

 

bih171nv.pdf