<title>NVON</title>

Biologie havo/vwo

Hieronder leest u wat wordt verwacht van een lid van de syllabuscommissie biologie en hoe u kunt solliciteren.

Planning en tijdsinvestering

De planning is dat de commissie in maart 2020 start en in maart 2021 de definitieve syllabus oplevert. De verwachting is dat een lid in die periode tussen de 75 en 100 uren kwijt zal zijn aan deze klus. Deze uren zullen worden betaald middels een vacatievergoeding. De verwachting is dat de commissie ongeveer maandelijks bij elkaar zal komen voor een vergadering in Utrecht. De exacte dagen en tijden worden door de commissie bepaald, maar waarschijnlijk zal dat zijn van 17-20 uur in verband met werkzaamheden overdag van de leden. Daarnaast zullen de vergaderingen ook de nodige voorbereiding vragen.

Taken

Een lid van de Syllabuscommissie (SC)

 • neemt deel aan de vergaderingen van de SC en brengt zijn deskundigheid en ervaring in;
 • bewaakt de uitvoerbaarheid in onderwijspraktijk van de eindtermen die in de concept- syllabus zijn opgenomen;
 • bewaakt dat de syllabus voldoende houvast biedt voor de docent en doet indien nodig suggesties voor verbetering op dit punt;
 • verricht op verzoek van de voorzitter eventueel specifieke taken/werkzaamheden;
 • is niet belast met last of ruggenspraak naar de organisatie die hem voordroeg.

Profiel

Een lid van de SC

 • is een bevoegd docent in het vakgebied dat door het examenprogramma wordt bestreken;
 • is bekend met de actuele ontwikkelingen op het vakgebied;
 • is in staat om over de grenzen van het vakgebied te kijken;
 • heeft ervaring en affiniteit met centrale examinering;
 • Heeft meerdere jaren ervaring in de examenklassen.

Sollicitatie:

De sollicitatie voor de syllabuscommissie kan gedaan worden via de volgende link:

sollicitatieformulier

Binnen het sollicitatieformulier kunt u een brief en een cv uploaden, waarin in elk geval de volgende punten aan de orde moeten komen:

 • wat de exacte biologische achtergrond is;
 • welke ervaring er met lessen in examenklassen is;
 • in de sollicitatie moet gemotiveerd aangegeven worden aan welk onderdeel van de syllabus met name een actieve bijdrage geleverd zou kunnen worden. Ga hierbij uit van de aanbevelingen uit het verkenningstraject.

Uw sollicitatie dient uiterlijk zondag 23 februari bij de NVON binnen te zijn. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 28 februari.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Jan van Lune, hoofdbureau@nvon.nl
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Wooning, j.wooning@cvte.nl