Aanbod en uitwisseling RV-toetsvragen

5 mei

In de slaag-/zakregeling van het schooljaar 2019-2020 staat dat een examenkandidaat met een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) zijn/haar eindcijfer voor een vak kan verbeteren. De RV-toets dient gemaakt te worden door de scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op op het gehele PTA van het vak. Voor menig docent zal dit een flink klus zijn. De NVON wil graag een helpende hand bieden, door RV-toetsvragen beschikbaar te stellen en uitwisseling van vragen mogelijk te maken.

Waar komen de vragen vandaan?

De vragen zijn opgesteld door docenten in de specifieke vakken of beschikbaar gesteld vanuit een andere bron. Het idee is elkaar te helpen door niet alleen gebruik te maken van de aangeboden vragen, maar ook zelf vragen aan te leveren. Op deze manier moet het mogelijk zijn een grote hoeveelheid vragen te verzamelen en beschikbaar te stellen aan vakcollega's. Dit zal het samenstellen van een RV-toets voor menig vakcollega eenvoudiger maken.

Op de pagina waar de vragen van het betreffende vak te vinden zijn, staat vermeld hoe u zelf vragen kunt aanleveren.

 

Geheimhouding

Omdat het gaat om toetsvragen kunnen deze niet openbaar toegankelijk op de site staan. U zult dus moeten inloggen om bij de vragen te komen. Er geldt een uitdrukkelijk verzoek om discreet met de vragen om te gaan. Het is belangrijk dat we erop kunnen vertrouwen dat deze vragen niet elders gedeeld worden (zeker niet in openbaar toegankelijke bronnen). Op die manier kunnen zoveel mogelijk collega's gebruik maken van de vragen.

 

Waar zijn de vragen te vinden?

Hieronder staan de links naar pagina's van de verschillende vakken:

 

Zie ook:

Exameneisen vmbo, havo en vwo 2020

Servicedocument VO examens slaag-zakregeling 2019-2020

Handreiking RV-toets

 

Nieuws