Advies Onderwijsraad: Grenzen stellen, ruimte laten

8 oktober

De overheid moet de grenzen aan vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven. Baken helder af wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid van onderwijs. En neem daarbij de democratische rechtsstaat als normatief kader. Dat adviseert de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet in het advies Grenzen stellen, ruimte laten.

Klik hier voor meer informatie en een download van het advies Grenzen stellen, ruimte laten.

Nieuws