Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

28 november

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.

Omdat uit enquêtes onder correctoren is gebleken dat de eerste correctie gemiddeld meer tijd kost, is voor de eerste correctie meer tijd gepland.
De datum van 11 juni “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.
Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

De adviestabel is in de bijlage bij dit bericht opgenomen.

Adviestabel-opsturen-examenwerk-versie-8-11.pdf
Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht