Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023

9 februari

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is

In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is.


De datum van 12 juni “scores examens terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast de cijferadministratie.
Verder is het belangrijk om te realiseren dat op de genoemde uiterste WOLF-datum de scores van de eerste 5 leerlingen doorgegeven moeten zijn. Later ingevulde scores worden echter wel meegenomen in de groepsrapportage, mits voor de uitslag ingevoerd.
Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht