Calls for proposals Kennis voor onderwijs van de toekomst opengesteld

13 juli

Het NRO heeft drie calls for proposals voor onderzoek op basis van de landelijke thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs opengesteld. Deze calls maken onderdeel uit van het NRO onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. Voor deze eerste ronde is € 7,9 miljoen beschikbaar, verdeeld over drie budget ranges.

In het NRO onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’, dat van 2022 tot 2025 loopt, staat de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over de thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs en de Strategische Kennisagenda OCW 2019-2024 centraal. Er zal zowel praktijkgericht, beleidsgericht als fundamenteel onderzoek gefinancierd worden, gericht op het primair-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (voor het thema kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding ook onderzoek gericht op het hoger onderwijs). 

De wetenschappelijke kennis die voortkomt uit deze onderzoeken moet zoveel mogelijk bruikbaar zijn in diverse onderwijscontexten en bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Het programma biedt ook ruimte voor fundamenteel onderzoek, waarvan de resultaten niet direct door praktijkprofessionals of beleidsmakers gebruikt kunnen worden, maar die wel tot impact op het onderwijs op de langere termijn of sturing op verder onderzoek kunnen leiden.

Kenmerkend voor het programma is dat aanvragers veel ruimte en mogelijkheden krijgen om keuzes te maken in de aanvraag die zij willen indienen, zolang zij die maar goed onderbouwen. Aanvragers maken zelf de afweging of het passend is om het project als individuele onderzoeker uit te voeren, als consortium van wetenschappers en relevante praktijk- en/of beleidspartners, of als consortium van wetenschappers alleen. Ook de looptijd van het project kan flexibel gekozen worden. Het NRO vraagt in het programma speciale aandacht voor ontwikkelmogelijkheden voor talentvolle, beginnende wetenschappers.

 

Meer informatie over de calls, budgetten en deadlines.

Nieuws