Data Examenbesprekingen

29 maart

Als de examens zijn geweest en u er een paar heeft nagekeken, vraagt u zich af hoe je sommige antwoorden moet beoordelen. Verder wilt u ook wel iets kwijt over het examen: hoe goed het deze keer was, de vraag die minder goed gesteld werd... Tijdens de landelijke bijeenkomst voor kringvoorzitters hebben deze al snel examens nagekeken en worden in die vergadering nadere afspraken gemaakt. Een of twee dagen later zijn er dan regionale (kring)vergaderingen voor alle docenten, waarin gesproken wordt over de examens en de nadere afspraken worden besproken.  

Voor de verschillende vakken zijn er verschillende bijeenkomsten. U kunt deze vinden onder [Examens], en filteren op [2017], of via de links hieronder:

De lijsten worden regelmatig aangepast en actueel gehouden, Kijkt u dus af en toe of er niets is veranderd!

De bijeenkomsten zijn openbaar. Soms is aanmelden noodzakelijk en bij een bijgeleverde maaltijd wordt een bedrag als tegemoetkoming gevraagd.

Nieuws