DNA van de leraar: Maatwerk - Wie neemt de regie?

12 februari

Mailtjes, telefoontjes en gesprekken waren aan de orde van de dag tijdens het project Van bekwaam naar bevoegd. Een project dat startte met de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat bekwame, ervaren leraren een maatwerk-opleiding krijgen die hen op een passende manier naar een bevoegdheid opleidt?’. Na twee jaar voorbereiding werd in november 2017 gestart met een Expertmeeting waarin vijf bekwame maar onbevoegde leraren centraal stonden. In de loop van het project is ervaring opgedaan met vele leraren, scholen en lerarenopleidingen. Iedere keer als er tegen een blokkade werd opgelopen, werd dit aan de orde gesteld in een Expertmeeting. Steeds opnieuw werden de deelnemers uitgedaagd met (soms ongemakkelijke) vragen, om tot een beter inzicht te komen in de vraag hoe we stap voor stap tot echt maatwerk komen.

Hieronder vindt u de volledige eindrapportage.

Meer informatie over 'DNA van de leraar' is te vinden op: https://dnavandeleraar.nl.

Finale-versie-060220-2.pdf
Nieuws