Duurzame ontwikkeling in de natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde: versterking gezocht

18 november

In de NVON-boekenreeks wordt momenteel hard gewerkt aan een boek en website over de rol van de natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde in het onderwijzen en leren van duurzame ontwikkeling. Dit belangrijke onderwerp kan de vorm van vakgebonden thema’s, vakoverstijgende projecten of schoolbrede ontwikkeling aannemen. Het boek besteedt aandacht aan het waarom van dit onderwerp, aan sociale en psychologische aspecten zoals onzekerheid en bezorgdheid, en aan de mogelijke didactiek en daarbij benodigde competenties. Er is veel plaats voor voorbeelden uit de praktijk.

De redactie bestaat momenteel uit twee mensen met een chemische achtergrond, een met een biologische en een met een natuurkundige achtergrond. Zij is op zoek naar versterking met een of meer collega’s die bereid zijn om een deel van hun tijd aan de voorbereiding en vormgeving van dit boek te besteden. Verder nodigt de redactie iedereen uit om een bijdrage te leveren op grond van eigen ervaringen met het onderwijzen en leren van duurzame ontwikkeling. 

Voor nadere informatie en eventuele bijdragen kunt u contact opnemen met Marcel Kamp, m.kamp@docentenacademie.ru.nl.

Nieuws