Eerste Kamer stemt niet in met wetsvoorstel afschaffing fusietoets po en vo

18 juni

De fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan. De Eerste Kamer heeft op 16 juni tegen het ‘wetsvoorstel afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs’ gestemd. Het wetsvoorstel werd op 10 september 2019 door de Tweede Kamer wel aangenomen.

De coalitiepartijen stemden voor het wetsvoorstel, maar kregen alleen 50Plus en de SGP mee. De uitslag is een streep door de rekening van het kabinet, dat  in het huidige regeerakkoord had afgesproken de fusietoets te schrappen om zo scholen in het po en vo die te maken hebben met krimp te ondersteunen.

De eindverantwoordelijkheid voor het beoordelen van fusieplannen is de minister. Dit is een zekerheid die de meeste partijen in de Eerste Kamer willen handhaven. Bij de toetsing door de minister draait het om de begrippen menselijke maat, legitimatie en keuzevrijheid. De FvOv is tevreden met deze uitkomst, want het belang van de werknemers in het onderwijs moeten zwaarder wegen dan praktische bezwaren van schoolbesturen. 

In januari 2019 heeft professor dr. Renée van Schoonhoven in haar essay ‘Schaal in beschouwing’ reeds een pleidooi geschreven voor referentiepunten schaalvergroting. Het essay is destijds geschreven voor het afscheidssymposium ‘School en schaal’ van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO), die op 1 januari 2019 is opgehouden te bestaan.

Nieuws