Eindexamencorrectie enquête

9 mei

De NVON is geïnteresseerd in de ervaringen met het nakijken van de centrale eindexamens.

Daarom is in samenwerking met het NVvW (Nederlandse Vereniging voor Wiskunde) een enquête uitgezet voor de correctoren van de eindexamens. 

 De onderwerpen die in deze enquête naar voren komen zijn onder andere:

  • Aantal nagekeken examens
  • Geïnvesteerde tijd
  • In hoeveel dagen is er nagekeken
  • Ervaring eerste correctie
  • Facilitering eerste correctie door school
  • Ervaring tweede corrector
  • Zorgvuldigheid nakijken
  • Invloed tweede corrector op cijfer

U kunt deze enquête pas invullen als de tweede corrector zijn werk heeft gedaan.

De gegevens die uit deze enquêtes naar voren komen, zijn volledig geanonimiseerd en kunnen niet teruggeleid  worden naar de individuele respondenten.

De resultaten uit deze enquete worden gebruikt om het ministerie, VO-raad e.d. te overtuigen hoeveel werk het is.

Bent u eerste corrector? Vul dan deze enquête in.

Bent u tweede corrector? Vul dan deze enquête in.

 

Een enquete als deze is eerder uitgevoerd, het resultaat hiervan staat in de bijlage van dit bericht.

 

Namens de NVON,  

veel dank voor uw moeite

W-20161205-de-praktijk-van-de-eerste-en-tweede-correctie-van-het-cse-0.pdf
Nieuws