Evaluatie Wet sociale veiligheid op school

16 september

De maatregelen die de regering heeft genomen in het kader van het coronavirus hebben het normale schoolleven in de afgelopen maanden behoorlijk op de kop gezet. Voordat de crisis zich in volle omvang ontvouwde, is aan de Tweede Kamer toegezegd de Wet sociale veiligheid op school in het primair en voortgezet onderwijs te evalueren. 

Het onderzoek kijkt in de eerste plaats naar beleid rondom veiligheid van leerlingen. We zijn echter ook benieuwd naar de zaken die geregeld zijn voor de veiligheid van onderwijspersoneel. Aan de Tweede Kamer is toegezegd de mogelijkheden voor een integrale wettelijke benadering voor zowel personeel als leerlingen te onderzoeken. Ook daar besteden we in deze enquête aandacht aan.

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair en voortgezet onderwijs (zowel leraren als onderwijsondersteuners, directieleden en bestuurders). Invullen is mogelijk tot en met 12 oktober 2020.

De vragenlijst kan worden ingevuld via deze link.

Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Uw mening en ervaringen zijn belangrijk. Ze vormen de basis voor hoe de wet in de toekomst vorm gaat krijgen. De evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus MOOZ en Ecorys. Vragen over het onderzoek kunt u sturen aan: info@moozonderzoek.nl.

Nieuws