Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

2 november

De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Daarom zijn met het Nationaal Programma Onderwijs miljoenen extra middelen beschikbaar gesteld voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. De afgelopen tijd hebben zij samen met de medezeggenschap plannen gemaakt om deze middelen te besteden. Het extra geld wordt vooral in intensieve studiebegeleiding en het bevorderen van het welzijn van studenten geïnvesteerd. Ook wordt ingezet op meer stagebegeleiding en is te zien dat het tekort aan stageplekken in het mbo afneemt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Lees hier het gehele bericht op de website van de Rijksoverheid.

Nieuws