Flexibel examenrooster, extra herkansing en aangepaste normering

16 december

Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing en vindt de normering op aan andere wijze plaats. Zo wil minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) alle eindexamenleerlingen de beste uitgangspositie geven om hun diploma te halen tijdens de coronacrisis.

Lees het complete bericht op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie is te vinden op onderstaande plaatsen:

Kamerbrief: Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021 (versie 16 december 2020)

Servicedocument examens 2021 (versie 16 december 2021)

Normering centrale examens 2021 (versie 16 ecember 2021)

Nieuws