FvOv-verenigingen stemmen in met onderhandelaarsakkoord cao-vo

25 april

De ledenraadpleging liet aan duidelijkheid niet te wensen over, 93% van de respondenten gaf aan te kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-vo met een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. De ALV heeft dan ook bepaald dat dit akkoord vertaald mag worden in een nieuwe cao. Ondanks deze overweldigende steun voor het akkoord wordt er ook gewezen op het niet aanpakken van de werkdruk!

NVON

Er zijn 428 NVON-leden die de ledenpeiling hebben ingevuld. Van hen heeft 93% (396 leden) voor het akkoord gestemd en 7% (32 leden) tegen. Veel tegenstemmers gaven aan teleurgesteld te zijn dat er niets is geregeld om de werkdruk te verminderen.

 

Salarisverhoging

Vanaf 1 maart vindt er een salarisverhoging van 2,75% plaats (deze zal met terugwerkende kracht in mei dan wel juni worden uitbetaald) en €750 (voor een fulltimer) in de maand juni. Daarnaast wordt in december de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8%. Dat is in deze tijden van online-onderwijs een mooie opsteker voor de werknemers in het VO.

 

Verdere uitwerking

De AOb en CNV Onderwijs hadden al eerder aangegeven te kunnen instemmen met het bereikte akkoord. Op 4 mei heeft de VO-raad ook aangegeven akkoord te zijn. De nieuwe cao-tekst zal zo snel mogelijk beschikbaar komen.

 

Bekijk het onderhandelaarsakkoord

Nieuws