Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

30 oktober

Van 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2020 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Ruim 1 miljoen artikelen in EBSCO zijn vrij toegankelijk. 

Over de pilot

Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties.
Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro's om één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen geslagen. In een eenjarige pilot bieden zij alle leraren en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. 

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar: https://www.voordeleraar.nl

Bronvermelding
  1. Voor de leraar
Nieuws