Handreiking RV-toets

22 april

Dit is een bijzonder examenjaar. Een jaar zonder centrale eindexamens. Een jaar waarin de cijfers van de schoolexamens bepalen of een leerling slaagt of zakt. Op 8 april werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019 – 2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). De toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE cijfers, of hun cijfer(s) willen verbeteren. 

Klik hier voor de handreiking van het Cito, voor het samenstellen van een RV-toets.

Nieuws