Kamerbrief bijstelling en aanscherping vervolgproces curriculum

15 juni

Op 10 juni jongstleden stuurde minister Arie Slob een brief aan de Tweede Kamer inzake de bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs. De FvOv heeft op 12 juni jongstleden haar reactie op deze brief verstuurd naar minister Slob, de directeur-generaal PO en VO mevrouw A. Oppers en aan de leden van de Vaste Kamercommissie OC&W.

Lees hier de Kamerbrief d.d. 10 juni jl. 

Lees hier de reactie van de FvOv d.d. 12 juni jl.

Nieuws