Koester uw talentvolle scheikunde leerlingen!

14 november

In januari vindt de eerste voorronde plaats van de Scheikundeolympiade. Vorig jaar deden zo'n 4500 leerlingen mee aan die eerste ronde. Dat lijkt veel totdat uit cijfers blijkt dat ongeveer de helft van alle vwo-scholen heeft meegedaan! Het is ontzettend jammer dat van ruim 250 scholen de beste leerlingen niet mee hebben gedaan. Jammer voor die scholen maar veel spijtiger nog voor die leerlingen. We willen ons graag richten tot de collega's die het lastg vinden om mee te doen met de Scheikundeolympiade.

Vorige Volgende

De sectie scheikunde van de NVON wil graag een lans breken voor onze "toppers" in de scheikundeklassen. (Hoog) Begaafde leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd door de reguliere lesstof, dit is bijna een understatement te noemen. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling om extra en moeilijker opdrachten te krijgen. De diverse olympiades bieden hiervoor een uitgelezen kans.

Ik weet dat een veel genoemd bezwaar is dat het extra werk geeft voor de docent. Dat is zeker waar indien u hele klassen (verplicht) laat meedoen. Maar dat is niet wat ik van u vraag. Ik vraag u, om in samenspraak met uw collega('s), de beste drie tot vijf leerlingen indringend te verzoeken om mee te doen. En probeert u deelname voor hen het aantrekkelijk  te maken. Zo kunt u  voorstellen om onder lestijd olympiadevraagstukken te oefenen of u kunt een bonus bij het schoolexamen in het vooruitzicht stellen. Ongetwijfeld vindt u nog andere creatieve manieren om leerlingen over te halen.

De ervaring met meisjes is dat zij er vaak van overtuigd zijn dat dit niet voor hen is weggelegd. Welaan, u weet wel beter!

Aan die eerste voorronde hebt u in deze opzet verder weinig werk; het inplannen van de voorrondetoets zal eenvoudig zijn, deze toppers mogen wel een lesje missen, dat zal voor niemand een probleem zijn. De correctie van een paar werken waarvan ook nog eens de helft van de opgaven meerkeuze is, zal u nog geen uur kosten.

De KNCV draagt onze olympiade een warm hart toe en wil u graag verleiden mee te doen. Als van uw school één of meer leerlingen aan de voorronde in januari meedoen, krijgt één van de scheikundedocenten (aan uw sectie de keuze wie dat mag zijn) een gratis KNCV-lidmaatschap van een half jaar. Die docent ontvangt dan het Chemisch 2 Weekblad, een wetenschappelijk tijdschrift met berichten van het front van de wetenschap, geschreven in een zeer leesbare en toegankelijke stijl.

Dit tijdschrift laat zien dat er meer scheikunde is tussen Groningen en Maastricht dan uw stoutste dromen u tonen. Zo blijft u bij in uw eigen vakgebied en ongetwijfeld levert het inspiratie op voor uw werk in de klas.

De administratie van de Stichting Scheikundeolympiade zorgt samen met de KNCV voor de afwikkeling van het lidmaatschap, direct na afloop van de eerste voorronde.

Koester uw talentvolle leerlingen en gun ze de ervaring van een scheikundeolympiade.

En gun uzelf dat lidmaatschap.


Jack Geenen
secretaris sectie scheikunde NVON

Ga voor meer informatie over de scheikundeolympiade naar de site van de olympiade

Nieuws