Leidraad scholen als stemlokaal

21 januari

COVID-19 stelt nieuwe eisen aan de vertrouwde stemlokalen. Daarom hebben het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad een leidraad opgesteld met adviezen aan schoolbesturen hoe schoolgebouwen met de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden ingericht als stemlokaal. De leidraad is gebaseerd op advies van het RIVM.

Van oudsher werken gemeenten en scholen samen om tijdens de verkiezingen stemlokalen beschikbaar te stellen als hun schoolgebouwen hiervoor geschikt zijn. Beide zijn daarmee dragers van onze democratie, juist in deze unieke tijd. In verband met COVID-19 vraagt het dit jaar wel om extra voorzorgsmaatregelen om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast is de inrichting van stemlokalen natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden. We vragen u om met uw gemeente in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Als blijkt dat het inrichten van een stemlokaal op uw school niet mogelijk is, hebben wij hier uiteraard begrip voor.

In de afgelopen weken is in overleg met betrokken partijen, waaronder BZK, de VNG, PO-Raad en VO-raad, gewerkt aan een leidraad om Nederland in 2021 zo goed en veilig mogelijk te laten stemmen. Hierin staan globale kenmerken voor stemlokalen met daarbij tips om ook dit keer een deel van de school als stemlokaal in te kunnen richten. Wij hopen dat deze leidraad een goede ondersteuning is in de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en scholen.

De leidraad vindt u hier.

Nieuws