MBO-aanpak coronavirus: servicedocument en kamerbrief

19 maart

Naar aanleiding van de bekendmaking dat tot en met maandag 6 april a.s. geen onderwijs meer wordt verzorgd op locaties van mbo-scholen, heeft het ministerie van OC&W een servicedocument en een begeleidende Kamerbrief opgesteld. Dit document biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Hieronder vindt u het servicedocument en de kamerbrief.

200318-Servicedocument-COVID-19-aanpak-mbo.pdf 200318-Kamerbrief-COVID-19-aanpak-mbo.pdf
Nieuws