Meewerken aan vernieuwing examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken vmbo, havo en vwo

22 december

In de komende jaren, vanaf voorjaar 2022, gaan vakvernieuwingscommissies aan het werk om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo te herzien. Vakverenigingen, waaronder NVON, krijgen een grotere rol bij het vernieuwingstraject. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenheid van leraren en scholen vergroot wordt.

SLO werft leden voor de vakvernieuwingscommissie (januari-februari 2022)

NVON werft leden voor de advieskring natuurwetenschappelijke vakken, de NVON commissie en klankbordgroeponderwijsontwikkeling (14 januari 2022)

Meer informatie over het vernieuwstraject en de sollicitatieprocedure vind je hier.

Nieuws