NieuwNVON: Zeg maar ‘B(èta)’!

3 juni

Uitkomsten van de NVON-Ledenenquête Eind maart was het eindelijk zover: de enquête met 23 stellingen werd voorgelegd aan alle NVON-leden. Het doel was om een beeld te krijgen over waar de NVON voor staat en wat je als lid van de NVON verwacht. Wat betekenen deze uitkomsten nu voor de toekomst van de NVON?

Beter bèta-onderwijs

Alles wat de NVON doet, is gericht op het verbeteren van het bèta-onderwijs. Op zich is dat logisch voor een vakvereniging. De NVON doet dat met de volgende drie speerpunten:  

a.             De NVON ondersteunt jou in het bèta-onderwijs

b.             De NVON is een plek om vakgenoten te ontmoeten

c.             De NVON vertegenwoordigt het bèta-onderwijs

De NVON faciliteert de ontwikkeling van jou als bètaprofessional op verschillende niveaus. 

Resultaten uit de enquête

De 23 stellingen die aan de leden zijn voorgelegd worden door de overgrote meerderheid van de respondenten met belangrijk tot zeer belangrijk beoordeeld. Dat betekent dat we onze aandacht geven aan de juiste onderwerpen. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. De belangrijkste aandachtsgebieden van de NVON zijn volgens de leden: 

  1. het stimuleren van kwalitatief goed bèta-onderwijs
  2. het delen van vakkennis, vakdidactiek en specifieke ervaringen en 
  3. het uitdragen van het belang van toa’s in het bèta-onderwijs

Daarnaast hebben we een behoorlijk aantal suggesties en praktische tips gekregen hoe we onze bestaande activiteiten en verenigingsstructuur kunnen verbeteren. Er zijn ook behoorlijk wat leden die kritisch zijn over de combinatie van vakbond en de vereniging. Dit punt geven we ter kennisgeving mee aan het bestuur. 

Ons advies

De werkgroep heeft de resultaten van haar werkzaamheden in een adviesrapport beschreven en dit rapport aangeboden aan het bestuur. Het advies bestaat uit vier acties:

  1. ontwikkel een visie op het bèta-onderwijs
  2. ontwikkel een visie op het vormen van een community
  3. ontwikkel een visie op interne en externe communicatie
  4. zorg voor een centrale afstemming en planning van alle activiteiten

De komende maanden zullen wat voorbereidende werkzaamheden in gang gezet worden zodat de NVON haar taken nog beter kan uitvoeren en verder te professionaliseren. 

Zeg maar B(èta)

De komende maanden zal het bestuur besluiten hoe ze verder gaan. Maar wie A zegt, zegt ook B(èta). Naar verwachting start er in september een vervolg om met de adviezen van deze werkgroep verder te gaan. Jouw expertise of enthousiasme voor een bepaald vraagstuk zou dus zomaar goed van pas kunnen komen. Houd de nieuwsbrief en deze webpagina goed in de gaten! 

Heb je vragen of wil je meer weten? Stuur een mailtje naar: nieuwnvon@nvon.nl

Nieuws