Nieuwsbrief OC&W herstart (speciaal)basisonderwijs

8 mei

Op maandag 11 mei gaan de scholen weer open. In de meeste gevallen gaat dat stapje voor stapje – en niet met dezelfde intensiteit als voor de sluiting vanwege de coronacrisis. Het is, zowel voor de schoolteams als voor de leerlingen en hun ouders, een ingewikkelde periode waarin enorme inspanningen zijn geleverd om kinderen toch een vorm van onderwijs te geven.

Ook de komende periode zal niet gemakkelijk zijn. Het ministerie van OC&W wenst een ieder via deze informatieve Nieuwsbrief sterkte en succes met het opstarten van het onderwijs!

Nieuws