Nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap, november 2021

18 november

In de nieuwsbrief van Sterk Medezeggenschap van november 2021 vind je informatie over de volgende onderwerpen: handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht 10 tips voor monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? praktijkverhaal: zorg voor een governancedriehoek podcast: goede afspiegeling personeel in de GMR? WMS-congres wendbare medezeggenschap op 24-11-21.

Lees hier de nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap

Nieuws