NVON roept opnieuw op tot staken!

4 november

Op de peiling naar het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel’ en de staking op 6 november hebben in zeer korte tijd 881 personen gereageerd. De peiling wijst uit dat 13% van de leden wil dat de FvOv haar handtekening op het convenant handhaaft en niet oproept tot staking. Een meerderheid van 60% wil de handtekening handhaven, maar tevens oproepen tot staking om de gelden structureel te maken. De overige 27% wil dat de FvOv de handtekening intrekt en oproept tot staken.

Op grond van deze uitslag heeft de NVON de FvOv meegedeeld dat zij haar leden opnieuw op wil roepen om te staken, maar wel de handtekening van de FvOv onder het convenant wil laten staan. Ook heeft de NVON aangegeven dat er onvrede heerst bij een niet te verwaarlozen groep respondenten en dat er naast de incidentele gelden en het structureel maken hiervan, veel meer aan de werkomstandigheden en aan het salaris in het onderwijs gedaan moet worden.

De mening van de overige verenigingen binnen de FvOv kwam grotendeels overeen met die van de NVON. De FvOv heeft hierop besloten om de handtekening te laten staan, maar wel op te roepen tot een staking.

De NVON roept haar leden daarom op om te gaan staken voor het structureel maken van de gelden in het convenant en voor extra structurele middelen om de werkomstandigheden en het salaris in het onderwijs te verbeteren.

Nieuws