Oproep tot delen ideeën inrichting en werken in praktijklokalen

21 mei

Per 2 juni openen middelbare scholen hun deuren weer voor leerlingen. Naast het theoretische onderwijs, geldt voor de bèta- en techniekvakken dat ook moet worden nagedacht op welke wijze praktijklessen weer doorgang kunnen vinden. De NVON wil graag handvatten bieden in de vorm van een protocol en vraagt hiervoor uw hulp.

Wellicht is op uw school al nagedacht over richtlijnen voor het geven van praktijklessen. De NVON ontvangt graag de richtlijnen / ideeën die reeds bestaan. Met deze input wil de NVON een protocol voor praktijklessen opstellen, om scholen te helpen bij het opstarten van het practisch onderwijs.

U kunt uw input mailen naar: secretariaat@nvon.nl

Nieuws