Protocol volledig openen voortgezet onderwijs

30 juni

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli  – op basis van het advies van het OMT - de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

Vóór de zomervakantie mogen scholen de ruimte die vrijkomt door het schrappen van de 1,5 meter-regel tussen leerlingen desgewenst al gebruiken. Na de zomervakantie openen scholen hun deuren volledig. Daarmee accepteert het kabinet een beperkt risico op verdere verspreiding omdat de negatieve effecten van een langer durende beperkte openstelling zwaarder wegen. Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd. In de Kamerbrief van het ministerie van VWS gaat het om: 

  • Een goede melding en monitoring van besmettingen. 
  • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de school binnentreden
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19, nieuwe inzichten vanuit de praktijk dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden. 

De oranje gearceerde voorschriften dienen toegepast te worden in verband met veiligheids- en hygiënemaatregelen. De niet-gearceerde aanbevelingen zijn praktische adviezen voor de uitvoering van dit protocol. Op de websites van de VO-raad, AOb, CNV Onderwijs en FvOv zijn Q&A’s te vinden die ingaan op verschillende vragen omtrent de toepassing van dit protocol.

Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def-.pdf
Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht