Scholen in PO en VO niet voorbereid op nieuwe coronauitbraak?

12 oktober

Volgens de sectorplannen voor het funderend onderwijs moeten alle scholen een draaiboek voor de aanpak bij de verschillende scenario’s met betrekking tot corona klaar hebben. Ook moet voor iedere situatie een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor handen zijn. De Arbowet blijft namelijk onverkort van kracht en dus moet de RI&E per scenario aangepast worden. Een werknemer heeft namelijk recht op een veilige werkomgeving. Het draaiboek moest vóór 1 oktober voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Bij de NVON en de FvOv komen echter signalen binnen dat dit op zeer veel scholen niet het geval is.     

Volgens de sectorplannen voor het funderend onderwijs moeten alle scholen een draaiboek voor de aanpak bij de verschillende scenario’s met betrekking tot corona klaar hebben. Ook moet voor iedere situatie een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor handen zijn. De Arbowet blijft namelijk onverkort van kracht en dus moet de RI&E per scenario aangepast worden. Een werknemer heeft namelijk recht op een veilige werkomgeving. Het draaiboek moest vóór 1 oktober voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad. Bij de NVON en de FvOv komen echter signalen binnen dat dit op zeer veel scholen niet het geval is. 

Urgentie

Het lijkt alsof scholen zich er niet bewust van zijn dat corona nog steeds rondwaart en er in de herfst en winter weer nieuwe uitbraakpieken te verwachten zijn. Momenteel zien we de cijfers echter al weer sterk oplopen. Doordat de scholen zich onvoldoende voorbereiden op een nieuwe uitbraak kunnen er, zeker als er een ernstiger variant de kop op steekt, veiligheidsrisico’s ontstaan. Het is dus van groot belang dat scholen de plannen voor elkaar hebben. Is dit op jouw school niet het geval trek dan aan de bel bij de MR. Deze kan de schoolleiding dan wijzen op het feit dat de plannen nog niet klaar zijn en dat dit nu een hoge urgentie moet hebben om in de herfst en de winter niet in de problemen te komen. Nu is er mogelijk nog enige ruimte om in gesprek met de medezeggenschap passende plannen te maken.

Ventilatie

Een goede ventilatie helpt bij een gezonde werkomgeving. Daarom is het van belang dat dit in orde is. Om dit te monitoren heeft de minister gesteld dat in ieder lokaal een CO2-meter aanwezig moet zijn.  Een slecht geventileerde ruimte is sowieso slecht voor de gezondheid, maar tijdens een coronauitbraak kan een slechte ventilatie zorgen voor een hoger besmettingscijfer. Hierbij zullen ook de werknemers meer kans op een besmetting lopen.  Besmetting kan in sommige gevallen leiden tot longcovid en voor de groep onderwijspersoneel met long covid is helaas nog niks geregeld. De kans dat zij in de WIA terecht komen en er in inkomen sterk op achteruit gaan is bij deze groep groot.

Om scholen te ondersteunen bij het optimaal ventileren is er een pakket van maatregelen samengesteld. Deze zijn hier te vinden.

Nieuws