Servicedocument en richtlijn voor het mbo aangepast

8 oktober

Naar aanleiding van de versoepelingen in de coronamaatregelen voor het onderwijs heeft het ministerie van OCW een nieuw servicedocument versie 12.0 gepubliceerd. Vakbonden, JOB, VMBO en de MBO Raad hebben daarop de richtlijn aangepast Met deze praktische handreikingen kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het mbo.

Klik hier voor het servicedocument versie 5.3 d.d. 24 september 2021.

Klik hier voor de richtlijn mbo versie 7.0 d.d. 23 september 2021.

Nieuws