Servicedocument mbo – aanpak coronavirus COVID-19

14 september

Op 10 september 2020 zijn nieuwe richtlijnen van en voor het middelbaar beroepsonderwijs verschenen.

Studenten en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat in deze beperkte en onzekere situatie op een zo veilig mogelijke wijze zo goed mogelijk beroepsonderwijs gegeven wordt. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom onderstaande richtlijnen opgesteld.

Daarbij willen we recht doen aan de verschillen tussen scholen, opleidingen en doelgroepen. Dat vraagt om zoveel mogelijk ruimte om op schoolniveau zelf invulling te geven aan hoe het onderwijs vorm krijgt. Bij het uitwerken van deze invulling worden de gebruikelijke processen van medezeggenschap gehanteerd.

Lees HIER de richtlijnen van 10 september 2020.

Een deel van het onderwijs in het MBO zal na de vakantie nog steeds online plaatsvinden zodat het aantal bewegingen van, naar en binnen school beperkt blijft. In afstemming met de medezeggenschap worden afwegingen gemaakt om te komen tot een evenwichtig onderwijsprogramma. Wanneer het nodig is naar oordeel van de school zal dit onderwijs op locatie aangeboden worden, waar mogelijk worden lessen online aangeboden.

Lees HIER het servicedocument van 10 juli 2020.

Nieuws