Servicedocument voor vo-, vavo- en vso-scholen (versie 2)

15 mei

Het ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben een servicedocument gepubliceerd om vragen van scholen te beantwoorden naar aanleiding van het besluit om het centraal examen te laten vervallen. Versie 2 van dit document is aangevuld met de uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020.

Meer informatie vindt u op Examenblad.

 

Nieuws