SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren

7 september

Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? SLO zoekt leraren en vakexperts die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs. Het is immers van groot maatschappelijk belang dat leerlingen goed kunnen lezen en rekenen, kennis hebben van burgerschap en beschikken over uitstekende digitale vaardigheden.

Actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn het er 58 en ze bestrijken de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB). Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Je vindt ze hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

 

Een rol van betekenis

Onderdeel zijn van een team dat de kerndoelen actualiseert, is een rol van betekenis. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. In twaalf maanden werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens worden beproefd op bruikbaarheid in de schoolpraktijk.

De minister legt de conceptkerndoelen daarna ter advisering voor aan de wetenschappelijke curriculumcommissie. De adviezen van de curriculumcommissie worden meegenomen om te komen tot definitieve kerndoelen. SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De actualisatie verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Samenwerken met experts

De ontwikkeling van conceptkerndoelen is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken. Want dit is teamwerk bij uitstek.

Je werkt intensief samen met leraren, vakexperts en curriculumexperts van SLO. Bovendien staat elke team in contact met een advieskring. Die bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van vakverenigingen en vervolgonderwijs maar ook met wetenschappers met expertise op aspecten van het leergebied. Ten slotte heb je een belangrijke rol in de communicatie met je onderwijscollega’s, binnen én buiten jouw eigen organisatie.

Die intensieve samenwerking maakt dat je als lid van een team ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus bij aan de ontwikkeling van het onderwijs én aan die van jezelf.

 

Dit ga je doen

Als lid van het team lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise. Ook geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen ben je verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

Elk team levert voor haar leergebied verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptkerndoelen. Dat vraagt van jou dat je de andere teamleden regelmatig ontmoet. Daarom zijn er in elk geval acht meerdaagse werksessies gepland en vinden er een start- en slotbijeenkomst plaats. Tussendoor heb je regelmatig contact met de andere teamleden, de advieskring en met het onderwijsveld. SLO stelt hiervoor een digitale werkomgeving beschikbaar, zodat je elkaar gemakkelijk kunt opzoeken en kunt samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats. Reken op een gemiddelde inzet van 8 uur per week.

 

Dit ben jij

Elk team bestaat uit leden met een verschillende achtergrond. Tijdens de selectie borgen we enerzijds een goede balans tussen met name leraren en vakexperts. Anderzijds tussen expertise over en ervaring in de verschillende schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs (vmbo bk, vmbo gt, havo en vwo).

Wil je lid worden van het team burgerschap of digitale geletterdheid, dan dien je te beschikken over een aanstelling als leraar in het primair of voortgezet onderwijs of een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling.

 

voor meer info: klik hier

Nieuws