Sluiting scholen voortgezet (speciaal) onderwijs

18 december

Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zijn de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dicht. Scholen en instellingen zijn niet verplicht om in die week voorafgaand aan de kerstvakantie afstandsonderwijs te verzorgen. Een uitzondering op de schoolsluiting zijn de geplande schoolexamens. Scholen mogen verder ook open zijn voor (fysiek) onderwijs aan eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen en voor praktijkgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. De sluiting van de scholen maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen.

Kijk op de website van het Ministerie van OCW voor meer informatie.

Nieuws