Vacature lid van vaststellingscommissie eindexamen van het CvTE (bi-vmbo)

11 januari

De NVON draagt zorg voor het leveren van een lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE.

Biologie vmbo. Omvang betrekking: circa 285 uur op jaarbasis

De vaststellingscommissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de eindexamens van het betreffende vak op het aangegeven niveau van het eindexamen.

NVON- leden in de vaststellingscommissies vinden het werk zeer inspirerend, wat hun plezier in het lesgeven doet toenemen.

Voorwaarden kandidaat

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep
 • heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype
 • is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les en/of onderwijsmethode
 • heeft belangstelling voor examenopgaven
 • is geen lid van de constructiegroep van Cito
 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst

Taakomschrijving

 • meewerken aan de constructie-opdracht aan het Cito voor de desbetreffende centrale examens
 • vaststellen van deze examens
 • adviseren over de normering van deze examens

Specifieke eisen

 • Geeft bij voorkeur les in GL/TL.
 • Is goed in het doorgronden van teksten en ziet snel wanneer zaken voor meerderlei uitleggen vatbaar zijn.

Het CvTE stelt het zeer op prijs als deze uren in de bestaande leraarsbetrekking van het lid van de vaststellingscommissie ingebouwd kunnen worden en de vergoeding van deze uren aan de school kan geschieden. Het lid wordt dan voor deze uren gedetacheerd.

Een school heeft baat bij een docent  die dit werk doet, omdat daarmee veel kennis over examinering in de school komt.

Sollicitatiebrieven met een CV  voor 15 februari naar secretariaat@nvon.nl of NVON Parallelweg 1c 7941 HH Meppel.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 11.

Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissies kunt u inwinnen bij ondergetekende via tel: 075-6288639 of voorzitter@nvon.nl.

Advertentie-voor-vacature-lid-van-vaststellingscommissie-eindexamen-van-het-CvE.pdf
Nieuws