VCP zegt geen ja tegen uitwerking pensioenakkoord

19 juni

Het is een spannende week voor het pensioenakkoord. Vrijdag 12 juni kwam het bericht van minister Koolmees dat er met de onderhandelaars een akkoord was voor de verdere uitwerking van het in 2019 afgesloten pensioenakkoord. De VCP (waar de FvOv via de CMHF bij aangesloten is), stelde meteen dat er eigenlijk geen akkoord was, omdat er nog teveel zaken onvoldoende uitgewerkt zijn.

Na raadpleging van de onderliggende verenigingen komt de VCP op vrijdag 19 juni naar buiten met het bericht dat er geen ja, maar ook geen nee gezegd kan worden tegen het akkoord. 

Het akkoord bevat hele goede componenten, maar het uitblijven van compensatie van de doorsneesystematiek is een te zwaar punt om aan voorbij te gaan. De FvOv heeft dit in het advies aan de CMHF ook benoemd.  
Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, verwoordt het als volgt: “Het overleg kent nog te veel open eindjes en niet alle informatie is beschikbaar voor de achterban. Hierdoor is een achterbanraadpleging niet mogelijk geweest en dat brengt ons tot een Nee, tenzij. Het ‘tenzij’ geeft aan dat we wel mogelijkheden tot een akkoord zien maar dan zal in onze ogen met name de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie alsnog afdoende moeten worden geregeld.”
Dit sluit aan bij het standpunt van de VCP.

Breed gedragen oplossing

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, een sluitende oplossing op tafel gelegd om het compensatieprobleem op te lossen. “Door de afschaffing van de doorsneesystematiek dreigt voor veel mensen een pensioengat. Onze oplossing is kostenneutraal, biedt het gewenste vertrouwen en rust op de arbeidsmarkt. Nu minister Koolmees zegt dat hiervoor geen politiek draagvlak is, legt de VCP het probleem terug daar waar het hoort. Dit is een maatschappelijk probleem waarvoor een breed gedragen politieke oplossing moet komen. Indien deelnemers in de toekomst geen compensatie krijgen, moet het ook voor heel Nederland duidelijk zijn dat dit een breed gedragen politieke keuze is en niet die van ons”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Jongere generaties

Een goede compensatieregeling is nodig om werknemers met vertrouwen aan de 10 jaar durende transitie van het pensioenstelsel deel te laten nemen. Het probleem centreert zich rond 45 jaar, maar speelt ook bij jongere en oudere generaties. ”Een van de gevolgen van de uitkomsten van het pensioenoverleg is dat er twee pensioenstelsels naast elkaar komen: het oude en het nieuwe. Dit is geen oplossing en geeft geen invulling van de gezamenlijk gemaakte afspraak tot adequate compensatie te komen.

Gouden kooi

Wat nu voorligt kan betekenen dat twee mensen van dezelfde leeftijd verschillende pensioenpremies gaan betalen. Een ander gevolg kan zijn dat de arbeidsmarkt hierdoor op slot gaat omdat werknemers op hun plek blijven zitten, vreest de VCP. “Wij zijn pas tevreden als er voor alle pensioendeelnemers goed perspectief met vertrouwen is”, zegt de VCP-vicevoorzitter. “In het Pensioenakkoord zijn heldere doelen geformuleerd, daar houden wij ons aan.”

Procesgang

De VCP heeft ook grote moeite met de manier waarop het proces is gelopen. Het steekt de VCP dat er nauwelijks gelegenheid is geboden voor een fatsoenlijke consultatie, zonder dat precieze uitwerking beschikbaar was. “Onze leden weten niet tegen welke verborgen gebreken ze kunnen aanlopen, wanneer zij in vier werkdagen een uitwerking van een pensioenstelsel van de toekomst moeten beoordelen op basis van slechts enkele pagina’s informatie. Onze achterban voelt zich geschoffeerd. Dit traject is op deze wijze niet voor herhaling vatbaar”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Webinar

Woensdag 17 juni hield de VCP een webinar waarin de onderdelen van het akkoord duidelijk werden uitgelegd. Kijk hier het webinar terug.

Nieuws