Verlenging Kwaliteitsagenda LOB

19 februari

FvOv-vereniging NVS-NVL is een van de initiatiefnemers van de kwaliteitsagenda Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) VO. Samen met het LAKS, VvSL en de VO-raad is de kwaliteitsagenda in januari geëvalueerd. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. 

Kwalitatief goede LOB, ingebed in de kwaliteitscyclus van de school, gedragen door de hele school en gewaardeerd door leerlingen, is nog niet overal vanzelfsprekend. Er is daarom afgesproken om de kwaliteitsagenda LOB VO te verlengen, in elk geval tot en met 2022. Om scholen te ondersteunen, zal de kwaliteitsagenda worden aangevuld met enkele concrete instrumenten.

Klik hier voor de Kwaliteitsagenda LOB VO.

Nieuws