Voorkom (nieuwe) bezuinigingen op onderwijs!

11 april

In aanloop naar Voorjaarsnota* van het kabinet heeft de Stichting van het Onderwijs ministers Van Engelshoven en Slob met klem opgeroepen nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Eerder heeft het kabinet bij monde van minister Hoekstra aangegeven nieuwe ‘doelmatigheidskortingen’ niet uit te kunnen sluiten en ook de huidige korting te willen handhaven. In het licht van de huidige situatie in het onderwijs is heroverweging van dit standpunt noodzakelijk.

*Het kabinet geeft via de Voorjaarsnota 2019 een tussentijds overzicht van de uitvoering van de Rijksbegroting 2019. In deze nota wordt aangegeven welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting nodig zijn.

Lees hier de brief van de Stichting van het Onderwijs aan de ministers

De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sectororganisaties en vakorganisaties in het onderwijs en bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv.

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht