Werkgroep Suriname NVON

9 februari

Sinds kort bestaat er een werkgroep Suriname binnen de NVON. In en rond projecten van de Hogeschool Utrecht en het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in Suriname voor verbetering van het natuurkundeonderwijs heeft de NVON al een bijdrage geleverd. De werkgroep is een aanzet naar een duurzame relatie met het onderwijs in de natuurwetenschappen in Suriname.

Vorige Volgende

Van 2015 tot 2017 is er nascholing verzorgd op de scholen voor v.o. in Suriname voor natuurkunde. Dit was in eerste instantie bedoeld bij de nieuwe methoden die ingevoerd zouden worden in Suriname na 40 jaar. Een recessie zorgde echter dat er geen nieuwe boeken gekocht konden worden. Naast het NiNaS project (Nieuwe Natuurkunde in Suriname, 2015 - 2017) hebben Ton van der Valk en Ad Mooldijk lesboeken natuurkunde voor 4, 5 en 6vwo en 4, 5havo ingezameld en aangeschaft met behulp van scholen en sponsors. De vwo-lesboeken worden nu op alle vwo-scholen in Suriname gebruikt en de havo-scholen zullen in 2019 volgen. De NVON heeft hierbij geholpen. In Suriname wordt nu een SVON opgericht.

Op aanvraag van de docenten in Surtiname is een nieuw project gestart (BLiNaS, Blended Learning in mulo Natuurkundelessen in Suriname). In aanloop daar naartoe heeft de NVON op de website al een Proevenboek Mulo staan, waar eenvoudige proeven getoond worden op video, zoals je ze kunt uitvoeren in de klas èn filmpjes met didactische aanwijzingen.In het project worden deze verder aangevuld. Een ander deel van het project is het samenstellen en uitproberen van leskisten met practicummateriaal voor proefscholen.

Het is jammer dat er alleen voor proefscholen leskisten binnen het project passen. Na de testperiode zouden alle scholen voor de onderbouw beschikking over demonstratiemateriaal moeten hebben. Dat tekort aan lesmateriaal en verouderde methoden geldt niet alleen voor natuurkunde maar zeker ook wel voor scheikunde en biologie. Daarom is bij de NVON op initiatief van Ton van der Valk en Ad Mooldijk een werkgroep Suriname in het leven geroepen. Zoals u in NVOX 2019-01 blzd 46 kunt zien, zijn er ook al andere initiatieven voor Suriname, die we nu gaan bundelen in de werkgroep. De werkgroep wil op allerlei manieren het natuurwetenschappelijke onderwijs in Suriname ondersteunen, in samenspraak met de docenten in Suriname.

Voor het vak natuurkunde is één doel van de Werkgroep ervoor te zorgen dat meer muloscholen leskisten krijgen. Het NVON Bestuur heeft naast andere instellingen al toegezegd daarvoor sponsor te willen zijn.

De Werkgroep staat open voor leden van de NVON (van alle vakken!). Wil je actief lid worden, sponsor zijn of ken je mogelijke sponsors? Neem contact op met ons op: a.h.mooldijk@uu.nl of a.e.vandervalk@uu.nl of met de penningmeester van de NVON.

Nog meer vwo-boeken nodig

Zoals bekend (NVOX, 42 (5), p. 276 – 278) hebben we lesboeken SysNat 7e editie voor 4, 5 en 6vwo (paarse omslag) en 4, 5havo (blauwe omslag) ingezameld en aangeschaft met behulp van jullie en sponsors. De vwo-lesboeken worden nu op alle vwo-scholen in Suriname gebruikt en de havo-scholen zullen in 2019 volgen.

De vwo-docenten lopen tegen het probleem op dat zij niet voldoende SysNat boeken 4 en 5v hebben om vanaf volgend schooljaar aan 6v-leerlingen te geven voor de herhaling van de lesstof. Voor havo zien we hetzelfde probleem aankomen. Daarom onze oproep: Wie of welke school heeft nog een of meer exemplaren van de volgende boeken en wil die aan Suriname doneren?

  • Systematische Natuurkunde, de kernboeken vwo 4A, vwo 4B, vwo 5 (7e editie, paarse omslag);
  • Systematische Natuurkunde, de kernboeken havo 4A, havo 4B (7e editie, blauwe omslag)
  • Natuurkunde Samengevat vwo of havo van 2015 of vroeger, die bij het vorige examenprogramma past
  • Examenbundel Natuurkunde 2015 vwo of havo (of eerdere jaren, vanaf 2006)

Neem contact op met ons op: a.h.mooldijk@uu.nl of a.e.vandervalk@uu.nl .

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht