Wijzigingen in het centraal examen in schooljaar 2020-2021

12 februari

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Een uitleg van de maatregelen vindt op op rijksoverheid.nl.

Lees hier de kamerbrief van 12 februari 2021.

Lees hier het servicedocument van 12 februari 2021.

Nieuws